Korektura webu „http://misulinek.wz.cz/“

Základní informace

Chyby

 1. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: Tag <title> – Zdrastvujtě:); logické jednotky
  Doporučená oprava: Bohužel, smajlík je samostatnou logickou jednotkou (má stejný status jako slovo), která by měla být od okolního textu být odlišena minimálně mezerou. Vyskytuje se i na dalších stránkách a v textu.
 2. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: Nedostatečné odsazení tagu <h1>
  Doporučená oprava: Mezi hlavičkou stránky (či jakoukoliv jinou logickou jednotkou) a nadpisem by neměla být menší mezera nežli mezi nadpisem a odstavcem. Zvětšit margin-top.
 3. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: CSS pseudo-element first-letter vzhledově identický s tagem <strong>.
  Doporučená oprava: Obecně na internetu příliš nedoporučuji používat tento pseudo-element pro formátování textu, avšak je-li použit (např. čistě z dekorativních účelů), měl by být definován fontem (font není řez písma, pozor), který není v dokumentu jinak zastoupen.
 4. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: Odsazení nečíslovaného seznamu je unikátní.
  Doporučená oprava: Je-li v dokumentu užíváno jedno vertikální odsazení od nadpisu druhého řádku, mělo by být zachováno i pro ostatní prvky nežli odstavec.
 5. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: Nenavštívené odkazy na bílém pozadí jsou nedostatečně kontrastní.
  Doporučená oprava: Kontrast můžete ověřit například zde. Hraniční hodnota pro tento případ se pohybuje kolem barvy #896415.
 6. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: 18:31.
  Doporučená oprava: Mezi hodiny a minuty v češtině klademe tečku, nikoliv dvojtečku (která charakterizuje, a to nejen, anglicky mluvící země). Za čas patří tečka, neboť tam končí větný celek.
 7. [http://misulinek.wz.cz/index.php]: V patičce stránky je špatně formátováno datum.
  Doporučená oprava: Chybí mezera mezi řadovou číslovkou označující den a měsícem. Obecně – pro formátování data doporučuji používat mezeru tvrdou, nikoliv mezeru klasickou.
 8. [http://misulinek.wz.cz/about.php]: Odsazení nadpisů.
  Doporučená oprava: Mezi nadpisy by měla být minimálně stejná vertikální mezera jako mezi nadpisem a textem. Týče se i ostatních stránek. Jinak viz #2.
 9. [http://misulinek.wz.cz/about.php]: zvířátko-andulku
  Doporučená oprava: Špatně použitý spojovník, na jeho místo patří pomlčka (nejlépe půlčtverčíková). Pro informace viz tuto stránku.
 10. [http://misulinek.wz.cz/about.php]: andulky.unas.cz-jako povinnou
  Doporučená oprava: Špatně použitý spojovník, viz minulý bod.
 11. [http://misulinek.wz.cz/about.php]: Tenhle web jsem udělal zaprvé proto, že mě to baví a zadruhé proto…
  Doporučená oprava: Tenhle web jsem udělal zaprvé proto, že mě to baví, a zadruhé proto… – vložená vedlejší věta je z obou stran obklopena čárkami.
 12. [http://misulinek.wz.cz/about.php]: Pak taky hodně filmů, co byly natočený za komunismu. Všichni na to nadávaj jaká je v tom propaganda, ale třeba takovou pohádku, jako je "S čerty nejsou žerty" už dneska není schopnej nikdo natočit.
  Doporučená oprava: Interpunkce, apostrof, české uvozovky – Pak taky hodně filmů, co byly natočený za komunismu. Všichni na to nadávaj&apos;, jaká je v tom propaganda, ale třeba takovou pohádku, jako je &bdquo;S čerty nejsou žerty&ldquo;, už dneska není schopnej nikdo natočit.
 13. [http://misulinek.wz.cz/odkazy.php]: icq, velká písmena
  Doporučená oprava: ICQ je fonteická zkratka (I Seek You), proto psát jedině verzálkami.
 14. [http://misulinek.wz.cz/odkazy.php]: …odkázat,tak…; za čárkou následuje mezera
  Doporučená oprava: …odkázat, tak…
 15. [http://misulinek.wz.cz/rss_kanaly.php]: Nejednotná práce s nadpisy a odstavci.
  Doporučená oprava: Vzhledem ke zbytky webu nezvyklá práce s vertikálními rozestupy mezi nadpisy a obsahem, jejž uvozují.
 16. [http://misulinek.wz.cz/rss_kanaly.php]: Návod přikládám:); tečka na konci věty
  Doporučená oprava: Návod přikládám :).
 17. [http://misulinek.wz.cz/rss_kanaly.php]: nějakou rss čtečku; zkratka
  Doporučená oprava: Zkratky verzálkami – nějakou RSS čtečku…
 18. [http://misulinek.wz.cz/rss_kanaly.php]: nainstalujete a pustíte; tvar slova
  Doporučená oprava: spustíte…
 19. [http://misulinek.wz.cz/rss_kanaly.php]: Počkejte až se kanál načte a počtěte si:); interpunkce
  Doporučená oprava: Počkejte, až se kanál načte, a počtěte si :). – vložená věta vedlejší, dále chyběla tečka na konci věty
 20. [celý web]: Za jednopísmennými předložkami a spojkami musí následovat tvrdá mezera. Výjimku tvoří jednopísmenné spojky ve slučovacím poměru, které nejsou na začátku věty.
  Doporučená oprava: Viz zde.