Korektura webu „http://www.kohoutovo.net/“

Základní informace

Chyby

 1. [http://kohoutovo.net/index.htm]: reggae - prostě black, chybně použitý spojovník
  Doporučená oprava: Pozor na rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou. Viz tento článek, kapitola Protežovaný spojovník. Vyskztuje se i na dalších stránkách.
 2. [http://kohoutovo.net/index.htm]: xhtml a css, velká písmena
  Doporučená oprava: Jedná se o zkratky, píší se tedy verzálkami (velkými písmeny).
 3. [http://kohoutovo.net/index.htm]: mě kontaktovat přes icq (tedy pokud ho vlastníte). Mé icq číslo, velká písmena
  Doporučená oprava: Jedná se o fonetickou zkratku (I Seek You), píše se tedy velkými písmeny.
 4. [http://kohoutovo.net/kdo-jsem.htm]: mne kontaktovat !
  Doporučená oprava: Mezera mezi interpunkčním znaménkem a větou, kterou ukončuje, je nadbytečná.
 5. [http://kohoutovo.net/kdo-jsem.htm]: Pokud vím, bylo to asi takhle; Jednou jsem se, chybná interpunkce
  Doporučená oprava: Místo středníku použít dvojtečku.
 6. [http://kohoutovo.net/kdo-jsem.htm]: jazykem html, velká písmena
  Doporučená oprava: zkratka, jsou třeba velká písmena
 7. [http://kohoutovo.net/kdo-jsem.htm]: Dr. Dre
  Doporučená oprava: Mezi titulem a jménem má být tvrdá mezera ( ). Dokonce i v tomto případě.
 8. [celý web]: Nepoužívání výpustky.
  Doporučená oprava: Tři tečky (...) nahradit entitou … (…).
 9. [celý web]: Nedostatečné vrchní odsazení nadpisů třetí úrovně (h3).
  Doporučená oprava: Zvětšit vrchní odsazení (margin-top) nadpisů třetí úrovně.
 10. [celý web]: Zarovnání do bloku nemusí být ideální.
  Doporučená oprava: Prostudovat první část tohoto článku.
 11. [celý web]: Chybí povinné tvrdé mezery za jednopísmennými předložkami.
  Doporučená oprava: Prostudovat odstavec o mezerách z tohoto článku.