Korektura webu „http://www.jozosandy.wz.cz/“

Základní informace

Chyby

 1. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: Nadpis druhého řádu „Úvod“ je nedostatečně kontrastní vzhledem k pozadí. Týče se i všech ostatních stránek.
  Doporučená oprava: Použijte tmavší odstín, při převodu do stupňů šedé by měl být kontrast mezi pozadím a textem alespoň padesát procentních stupňů.
 2. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: Pro odstavec (<p>) není definováno odsazení. Týče se i všech ostatních stránek.
  Doporučená oprava: Využijte CSS vlastnosti text-indent k odsazení odstavce (vizte tento článek). Konkrétně například takto: p { text-indent: 3em; }
 3. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: stránok v (x)HTML – v závorce by mělo být písmeno „x“ velké. Jedná se o součást zkratky.
  Doporučená oprava: Přepište malé písmeno na velké.
 4. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: Odkaz (<a>) je vůči pozadí nekontrastní.
  Doporučená oprava: Vizte bod 1.
 5. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: ...ktoré môžete pozorovať | strieborná... – v XHTML pro výpustku (tři tečky) používáme entitu &hellip; Týče se i ostatních stránek.
  Doporučená oprava: Nahraďte tři tečky tímto řetězcem - &hellip; (více o entitách zde)
 6. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: striktné pravidlá podľa ktorých – chybí čárka, odděluje větu hlavní od věty vedlejší.
  Doporučená oprava: striktné pravidlá, podľa ktorých
 7. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: rovnako tažké ako napísať – vizte předchozí bod.
  Doporučená oprava: rovnako tažké, ako napísať
 8. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: PhP – zkratku píšeme verzálkami. Týče se i ostatních stránek.
  Doporučená oprava: PHP
 9. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: flexibilnú šablónu akú môžete – vizte bod 6.
  Doporučená oprava: flexibilnú šablónu, akú môžete
 10. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: Patička stránky – nekontrastní odkazy. Týče se i všech ostatních stránek.
  Doporučená oprava: vizte bod 1.
 11. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=uvod&nick=&pass=]: Aktuality – jednotlivé body začínají i končí spojovníky. Platí i pro další stránky, na kterých se vyskytují spojovníky ve formě odrážek.
  Doporučená oprava: Zaměňte spojovníky za půlčtverčíkové pomlčky (vizte zde), druhou pomlčku odstraňte, neplní žádnou funkci.
 12. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: Spojovníky místo pomlček ve výčtu na začátku stránky.
  Doporučená oprava: Vizte výše.
 13. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: Skate, velká písmena Doporučená oprava: Ve výčtu se po čárce běžně píše malé písmeno, není-li následující pojem vlastním jménem. V tomto případě tedy použít malé „s“, platí i pro další případy na následující stránce.
 14. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: E-mail, chybí spojovník.
  Doporučená oprava: Přidejte spojovník, co jinak s tím.
 15. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: Icq, malá písmena ve zkratce.
  Doporučená oprava: ICQ je fontecká zkratka (I Seek You), použijte verzálky.
 16. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: človeka tejto planét, chybí písmeno
  Doporučená oprava: človeka tejto planéty
 17. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: Slovenska s zhruba, fonetika
  Doporučená oprava: Slovenska se zhruba, nejsem si sice zcela jist postojem slovenské gramatiky k takovým fonetickým úpravám, ale domnívám se, že tam to písmenko chybí.
 18. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: 8-ročné Gymnázium, gramatická nepřesnost
  Doporučená oprava: 8ročné (lépe osemročné) gymnázium, nadbytečný spojovník, chybně použité velké písmeno v obecném substantivu.
 19. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: základnej škole Gorkého, velká písmena
  Doporučená oprava: Základnej škole Gorkého, oficiální název je „Základná škola Gorkého“.
 20. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=omne&nick=&pass=]: mojou rodinou - otcom, chybně použitý spojovník
  Doporučená oprava: Použijte pomlčku, vizte bod 11.
 21. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=ponuka&nick=&pass=]: firemné stránky)<br>s využitím, nadbytečný řádkový zlom
  Doporučená oprava: firemné stránky) s využitím
 22. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=ponuka&nick=&pass=]: -PhP, chybějící mezera mezi textovou odrážkou a textem. Platí i pro další výskyty.
  Doporučená oprava: – PHP
 23. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=ponuka&nick=&pass=]: podĺa vašich predstáv, chybí tečka na konci věty. V této situaci bych chtěl připomenout, že pakliže vykáte, měl byste si změnit na celém webu malá písmena „v“ na jejich velké verze.
  Doporučená oprava: podĺa vašich predstáv.
 24. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=ponuka&nick=&pass=]: položky seznamu kursivou
  Doporučená oprava: Jednotlivé položky seznamů a výčtů be neměly být psány kursivou. Ta nalezne své uplatnění při zvýraznění jednoho slova či celku v delším textu.
 25. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=referencie&nick=&pass=]: - Osobná stránka istého dievčaťa + literárna tvorba a galéria -, nadbtečná kursiva, spojovník místo pomlčky
  Doporučená oprava: Vizte 11, 24.
 26. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=kniha&nick=&pass=]: Kniha je len pre registrovaných - Testovanie knihy, spojovník místo pomlčky, velké písmeno
  Doporučená oprava: Kniha je len pre registrovaných&nbsp;&ndash; testovanie knihy
 27. [http://www.jozosandy.wz.cz/index.php?a=chat&nick=&pass=]: Chat je len pre registrovaných - Testovanie chatu, spojovník místo pomlčky, velké písmeno
  Doporučená oprava: Chat je len pre registrovaných&nbsp;&ndash; testovanie chatu
 28. [celý web]: Chybí povinné tvrdé mezery za jednopísmennými předložkami.
  Doporučená oprava: Prostudovat odstavec o mezerách z tohoto článku.