Korektura webu „http://www.bm-atelier.com/“

Základní informace

Chyby

 1. [http://www.bm-atelier.com/index.php]: dárku trvalé hodnoty??? –nadbytečná interpunkce

  Doporučená oprava: Opakování interpunkčních znamének pro zdůraznění významu je řízeno jistými zvyklostmi. V případě otazníků a vykřičníků se pro zesílení důrazu připouští maximální počet dvou za sebou (vychází to ze šachové notace). Další znaménka nad tento rámec jsou považována za redundantní.
 2. [http://www.bm-atelier.com/faq.php]: 300x450px – pro vyjádření rozměrů lze použít entitu ×

  Doporučená oprava: 300×450px
 3. [http://www.bm-atelier.com/anketa.php]: Jako poděkování za vyplnění ankety nabízím obrázek — karikaturu zdarma dle dodané fotografie. – Rozseknutí věty do dvou odstavců je nepřípustné.

  Doporučená oprava: Lepší by bylo využít služeb tagu <strong> pro potřebné zvýraznění.
 4. [celý web]: jednopísmenné spojky a předložky by neměly stát na koncích řádků

  Doporučená oprava: http://typografie.dero.name/typografie-entity.php
 5. [celý web]: 200,-Kč apod.  – místo spojovníku by měla být použita půlčtverčíková pomlčka, mezi pomlčkou a zkratkou měny by se měla vyskytovat nezalomitelná mezera.

  Doporučená oprava: 200,&ndash;&nbsp;Kč
 6. [celý web]: telefonní (ICQ) čísla se píší ve skupinách po třech číslicích (což máte správně), ovšem oddělují se vždy nezalomitelnou mezerou

  Doporučená oprava: ICQ: 309&nbsp;400&nbsp;339
 7. [celý web]: životopis "sama o sobě", "Dřevokresby" – anglické uvozovky

  Doporučená oprava: Lepší je použít české uvozovky: &bdquo; a &ldquo;
 8. [celý web]: ak.mal.Bulanta, Mgr.Blanka… – mezi titulem a následujícím slovem se píše tvrdá mezera

  Doporučená oprava: ak.&nbsp;mal.&nbsp;Bulanta
 9. [celý web]: použití čtverčíkové pomlčky (&mdash;) není na českém webu obvyklé, lepší je použít pomlčku půlčtverčíkovou (&ndash;)

  Doporučená oprava: nahradit &mdash; za &ndash;